RLT

Sol·licitud d'informació sobre places al Vicerectorat d'Economia i PAS

 Des de la Secció Sindical de CCOO i donada la preocupació i requeriments d'informació del Personal d'Administració i Serveis d'aquesta Universitat, li demanem informació sobre la provisió de les següents places de PAS del document que adjuntem.

RLT del PAS

Relació de llocs de treball del PAS amb totes les modificacions incloses.

Aquesta RLT va ser aprovada amb data 15 de novembre de 2006 a la Universitat Jaume I i publicada al DOGV amb data 20 de novembre de 2006.

Publicació de la RLT del PAS al DOGV

Us informem que amb data 20 de novembre de 2006 s'ha publicat la RLT del PAS al DOGV:

http://www.pre.gva.es/dogvimg/2006_11/pdf/5391.pdf

També aprofitem per informar-vos de que, fruit de les intenses negociacions amb l'empresa a posteriori de l'aprovació de la RLT, i degut al desconcert que s'ha generat alhora de pagar els endarreriments, hem aconseguit que les persones que estan treballant amb contractes o per obra o servei cobren el que es pertoca amb efectes de l'1 de gener de 2006 com la resta de personal.

Proposta de modificació de la RLT

Modificació RLT PAS al DOGV

Benvolguda companya, Benvolgut company,

El DOGV amb data 2 de juliol de 2004, porta la següent resolució que et comuniquem per si és del teu interès:

RESOLUCIÓ de 25 de juny de 2004, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es modifica la relació de llocs de treball del Personal d'Administració i Serveis. [2004/E6764]

Aquesta proposta que ara es publica al DOGV va ser aprovada pel Consell de Govern i pel Consell Social de la Universitat sense el vistiplau dels sindicats.

Relació de Llocs de Treball del PAS 2002-2005

Aprovada el 4 de novembre de 2002 pel Consell de Govern Provisional

Contingut sindicat