Esborrany de convocatòria ETM d'informàtica (Innovació Tecnològica) adscrit al Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica

Adjunt podeu trobar l'esborrany de la
RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016, del Rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoquen proves selectives per a la creació, pel sistema abreujat, d'una borsa de treball de l'Escala Tècnica Mitjana d'informàtica (Innovació Tecnològica) adscrit al Gabinet de Planificació i Prospectiva Tecnològica de la Universitat Jaume I.
?Si, en el termini de 7 dies, no hi ha cap suggeriment i/o aclariment, es passarà al rectorat per a la seva tramitació.
 
La borsa es torna a ofertar, en la convocatòria anterior (era interna) va quedar deserta.
 

Mesa Negociadora 20 de juny de 2016

Adjunts podeu consuLtar la convocatòria i els documents que hem rebut per a la propera Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper 20 de juny a les 12:00 hores (encara que a la convocatòria fica a les 10:00, s'ha retrasat el començament fins a les 12:00h)

Informació sobre convocatòries de places de professorat

Benvolgudes companyes i benvolguts companys,
Davant les nombroses demandes d’informació sobre les convocatòries de places de professorat per al proper curs, fonamentalment respecte a les de temps complet (ajudanties i ajudanties dr.) que, pel que pareix i a diferència de les altres, encara no han sortit a convocatòria pública, des de CCOO hem demanat al vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Francisco López, si hi ha alguna informació oficial al respecte.
 
El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat ens ha contestat que estan a l’espera de rebre l'autorització de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència per a poder publicar la convocatòria. Que el dia 16 de maig van enviar la sol·licitud d'autorització, amb el corresponent informe de les necessitats docents que justifiquen les places. També han tramés una estimació del cost i s’han ficat en contacte amb la conselleria d'educació en repetides ocasions per tal d'agilitzar l'autorització. Els consta que ja estan pendents de la direcció general de pressupostos i que pensen que no tardaran en poder enviar la convocatòria per a la seua publicació.
Secció Sindical de CCOO a la Universitat Jaume I

Intervenció de CCOO PV al Consell Social


CONSELL SOCIAL A LA UNIVERSITAT JAUME I
INTERVENCIÓ DE CCOO PV 
  
Intervenció del secretari general de CCOO de les Comarques del Nord, Manel Nieto, a la sessió del Consell Social de l'UJI que va tenir lloc el passat 28 d'abril de 2016.

Política Lingüística a l'UJI

 
No anem bé. Segons ens informa Francisco Fernàndez, cap del Servei de Publicacions i Comunicació "en nom de la vicerectora de d’Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet, em complau informar-vos de la nova convocatòria d'un nou concurs de foment de la divulgació científica: Research Pitches, dotat amb 3.000 euros en premis. Les bases de la convocatòria podeu consultar-les a la pàgina web www.researchpitches.uji.es."

La crítica a la proposta ve, no pel molt lloable fi de premiar "fomentar la formació en tècniques de comunicació de la ciència dels investigadors i investigadores d’aquesta universitat i premiar fins a tres investigadors o investigadores que hagen destacat per la seua capacitat d’acostar la seua investigació a la societat", sinó perquè aquesta "capacitat d'acostar la seua investigació a la societat" sols es puga fer en anglès :"totes les presentacions han de fer-se en anglès correcte. En cas de fer servir una altra llengua europea, és necessària la subtitulació en anglès." (apartat 5.3 de la convocatòria).
 

Esborrany de convocatòria. Tècnic/a superior jurídic en comissió de serveis

Adjunt podeu trobar l'esborrany de la següent convocatòria: 
Resolució de 15 d’abril de 2016 del rectorat de la Universitat Jaume I, per la qual es convoca procediment per a la provisió temporal del lloc de treball nº 10.432 “Tècnic/a superior jurídic”, en comissió de serveis.
?Si, en el termini de 7 dies, no hi ha cap suggeriment i/o aclariment, es passarà al rectorat per a la seva tramitació.

Breu resum Mesa Negociadora 12 d'abril de 2016

Mesa Negociadora 12 d'abril de 2016

 Adjunts podeu consutar la convocatòria i els documents que hem rebut per a la propera Mesa Negociadora que tindrà lloc dimarts 12 d'abril a les 9:00 hores.

Preguntes i manifestacions de CCOO al Consell Social de l'UJI

Us informem del document que hem fet constar en l'Acta del Consell Social del dia 23 de març de 2016 sobre els diversos plantejaments dels beneficis tant econòmics i socials de les diverses empreses de les quals forma part l'UJI de cara, no sols a tenir una informació a la que tenim dret, sinò també de cara a saber el rendiment de comptes dels diners públics invertits.

Resum MN de l'11 de març de 2016

 
La Mesa Negociadora de divendres 11 va tractar l'ordenació de les promocions del PDI i el Pla d'organizació dels serveis.

Per al cas del PDI,

el VOAP recollia bàsicament les peticions de la plataforma de professorat contractat i encara que tots el sindicats van agraïr l'esforç, aquestos es vam abstindre a la votació d'un mecanisme que està sota la taxa de reposició i del qual estem en contra.
En resum: hi hauria una llista de professorat contractat a promocionar i una altra de funcionariat a càtedres (ja que no consumeix reposició).
La plataforma de personal acreditat a càtedra volia una única llista, però el VOAP va mantindre les 2 llistes (personal contractat i personal acreditat a CU) que proposava la plataforma del personal contractat.

En el cas del PAS,
el vicerector de PAS va comentar el Pla d’organització dels serveis que ja coneixem. Concretament nosaltres vam preguntar si la negociació de la plantilla i la reorganització de serveis aniria en paral·lel i quin seria el calendari.

Resposta: sí a la primera pregunta i reunions cada 15 dies com a mínim a la segona.
 

 

Contingut sindicat